Referensnummer: 224

PERSONUPPGIFTER
Sökandes förnamn*:
Sökandes efternamn*:
Personnummer*:
Nuvarande bostadsadress*:
Postnummer*:
Ort*:
Telefon nummer*:
E-post:
Bekräfta E-post:
Arbetsgivare*:
Årsinkomst*:

MEDSÖKANDE
Medsökandes förnamn:
Medsökandes efternamn:
Medsökandes personnummer:

NUVARANDE HYRESVÄRD
Namn*:
Telefon nummer*:
Övriga upplysningar:
  Jag samtycker
Genom att jag kryssar för " Jag samtycker " i ovanstående anmälan och skickar den via Internet, ger jag mitt fulla samtycke och godkännande, enligt personuppgiftslagen (PUL), till att Wiwa Förvaltning AB/Utskikten Förvaltnings AB har full rätt att ta en kreditupplysning och inhämta all den information som man anser sig behöva för att kunna bedöma/pröva min ansökan om hyresobjekt.