Andrahandsuthyrning

Om du inte ska använda din lägenhet under en viss tid kan du, om det finns
beaktansvärda skäl, hyra ut den i andra hand.

Uthyrningen kräver alltid Wiwa Förvaltning AB/Utskikten Förvaltnings AB tillåtelse och du måste lämna in en ansökan om andrahandsuthyrning till oss. Vi behöver upp till två veckor för att avgöra om en ansökan kan godkännas eller inte.

Blir svaret nej och du vill säga upp avtalet gäller uppsägningstid i vanlig ordning.

Beaktansvärda skäl kan vara studier eller arbete på annan ort under begränsad tid
Våra tillstånd om andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsade och tidsperioden måste kunna styrkas med intyg eller liknande. Varje ansökan prövas särskilt, vi ger inga generella tillstånd.

När ansökan godkänts hjälper vi till med att upprätta ett hyreskontrakt som bägge
parter får skriva under.

Ett gott råd är att hyra ut lägenheten till någon du verkligen litar på. Som
förstahandshyresgäst är det du som är ansvarig för lägenheten. Det gäller både
ekonomiskt och vid eventuella störningar. Om du är utomlands bör du skriva en
fullmakt till någon som kan företräda dig i hyresangelägenheter när du är borta.